Vluchtelingen en statushouders

Regelmatig komen er vluchtelingen naar ons land. Deze mensen hebben direct een slaapplek nodig. Als ze een verblijfsvergunning krijgen, hebben ze ook recht op een woning. Wij willen ons hard maken voor de huisvesting van deze mensen. Wij zijn er namelijk voor mensen met een laag inkomen die niet zelf voor hun huisvesting kunnen zorgen. Soms zijn dat ook vluchtelingen of statushouders.

Wij dragen op drie manieren bij aan de opvang van vluchtelingen en statushouders

1. We zorgen voor de permanente huisvesting van statushouders: wij bieden hen een passende woning aan. Hiervoor hebben zij een urgentie van het Vierde Huis gekregen.

2. We zorgen voor tijdelijke huisvesting van statushouders die nog geen permanente woonruimte hebben. Hiervoor zoeken wij naar alternatieve locaties die we geschikt kunnen maken voor tijdelijke verhuur. Deze mensen krijgen een tijdelijk huurcontract. Het kan ook gaan om het verhuren van een kamer.

3. We zorgen voor noodopvang van vluchtelingen: het gaat hier om mensen die nog geen verblijfsvergunning hebben. Zij weten nog niet of ze in Nederland mogen blijven, maar hebben acuut een slaapplek nodig. Hiervoor hebben wij locaties aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Wij dragen bij aan de doelstelling van de gemeente
In Nederland is besloten dat wij vluchtelingen opvangen en dat statushouders recht hebben op een woning. Elk half jaar horen corporaties van de gemeente voor hoeveel statushouders ze huisvesting moeten regelen. Wij doen ons uiterste best om deze target te halen.

Als voorbeeld, target voor 2016: in 2016 moeten wij 387 statushouders een woning in Utrecht bieden, in Nieuwegein is dit aantal 90. Hoe ver we hiermee zijn, kunt u nakijken op mitrosinhetkort.nl. Kijk hiervoor bij Ambities.

Wij houden rekening met de belangen van bewoners en woningzoekenden
Wij houden te allen tijde rekening met de belangen van bewoners en omwonenden in een wijk. We zijn er voor bewoners met vragen en helpen waar mogelijk. Ook zorgen we ervoor dat de opvang van vluchtelingen en statushouders zo min mogelijk druk op de sociale huurmarkt veroorzaakt. Op dit moment (2016) gaat minder dan 10% van de vrijkomende woningen naar statushouders. We zoeken nog naar manieren om meer woningen beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door woningen terug uit de verkoop te halen. Voor de tijdelijke verhuur en noodopvang zoeken we naar alternatieve locaties, zoals leegstaande scholen of kantoorgebouwen.