Innovaties bij Mitros: Expeditie Doorbraak

Innovatie bij Mitros

Wij zijn continu op zoek naar innovaties die bijdragen aan onze ambitie om de huurder op één te zetten, in alles wat we doen. Hierbij gaat het ook om het verbeteren van de samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze projecten. Daarom zijn we in 2016 gestart met Expeditie Doorbraak. In Expeditie Doorbraak zijn we specifiek op zoek naar innovaties voor onze onderhoudsopgave: we willen onze woningen met minder overlast en meer kwaliteit onderhouden, tegen lagere kosten.

Het gevolg? Twee challenges en – de meest recente – De Isolatie Uitdaging samen met Portaal en Bo-Ex. Met onze challenges willen we doorbraken in het renovatieproces realiseren, met behulp van de kennis en ervaring van marktpartijen en maatschappelijke stakeholders. We zijn ervan overtuigd dat dit kan, als we samen met onze partners blijven innoveren. Dat gebeurt natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Innoveren is leren en evalueren. Analyseren welke maatregelen het beste werken, nieuwe ideeën toetsen, soms vallen en altijd weer opstaan.

Goedkopere renovaties betekent meer woningen aanpakken
In Nederland staan in totaal 2,2 miljoen sociale huurwoningen. Hieraan besteden corporaties zo’n 1,35 miljard euro aan woningverbetering en energiemaatregelen en dik 3 miljard euro aan onderhoud. Mitros heeft 29.000 sociale huurwoningen. De komende tien jaar wil Mitros 800 woningen per jaar renoveren. Gemiddeld kost een renovatie €55.000 euro, een totaalbedrag van zo’n € 45 miljoen. Goedkoper renoveren, betekent meer renovaties voor hetzelfde bedrag.

Meer weten over de renovatiemarkt? Klik hier

Renovatie vaak erg belastend voor bewoners

Bewoners moeten soms tijdelijk verhuizen, of zich behelpen met een noodkeuken of tijdelijk toilet. Ze wonen lang in de rommel en de herrie, hebben daarna veel werk aan het weer op orde brengen van hun huis. Bewoners ervaren de overlast als groot. Dit moet beter en anders kunnen.

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan verbetering van onze renovaties. Met mooie resultaten. Ook onze partners zoals aannemers hebben hieraan een bijdrage geleverd. Nu is het tijd voor the next step.

Over expeditie doorbraak

Er is veel winst te behalen. Bij een reductie van 30% van de kosten van een renovatie, kunnen er vele extra nieuwbouwwoningen worden gebouwd bij gelijkblijvende solvabiliteit. Goed voor huurders en kopers én goed voor de markt. Dus de ambitie is duidelijk.

Hoe bereiken we de doorbraak?
Wij zoeken de doorbraak in de innovatie van renovaties. Daarvoor is het nodig om buiten de gebaande paden te gaan. Daarom zoeken wij samenwerking met nieuwe en onverwachte partners verder in de keten: toeleveranciers van producten en processen. Bijvoorbeeld: de fabrikant van onze kozijnen, de R&D-afdeling van een verffabrikant, de directeur van een vakantiepark. Nu is het tijd om de innovatiekracht verderop in de renovatieketen aan te spreken. Door de toeleveranciers en dienstverleners bij de innovatie van het renovatieproces te betrekken. En de innovatiekracht van de complete buitenstaander aan te spreken, die met een frisse blik en met de meest actuele (vak)kennis het renovatieproces kan bekijken.

Dit willen wij bereiken door op drie gebieden te zoeken naar innovatie:
• Werken met de huurder: renoveren vraagt intensieve interactie, persoonlijke communicatie en participatie tussen corporatie, aannemer en huurders. Dus: interactie en workflow tussen corporatie en bewoners verbeteren.
• Bouw- en installatieprocessen: renovatie is de fysieke ombouw van woningen naar een vooraf gedefinieerd kwaliteitsniveau. Dus: capaciteitsgericht werken minimaliseren en product- en componentgericht werken maximaliseren. Denk aan: sloopwerk, ruwbouw/leidingwerk, asbest, standleiding, installaties, CV, keuken/ toilet/badkamer vernieuwen, voegen, gevels, kozijnen
• Logistiek: renovatie is een combinatie van fysieke processen, logistieke processen en communicatie-processen. Deze moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor worden bewoners ontzorgd en is de overlast beperkt.

De doelstellingen van ExpeditieDoorbraak
We willen dat meer huurders een betere woning krijgen. Als de uitgaven per renovatie verlagen, kunnen we meer woningen renoveren. Een tweede doelstelling is dat renovaties minder ingrijpend worden doordat overlast meer wordt beperkt. Hierdoor stijgt de huurderstevredenheid. We willen dit niet alleen voor huurders van Mitros maar voor vele huurders van sociale huurwoningen en ook voor andere woningbezitters.

Deze innovatie is niet van Mitros, maar van de markt. Met ExpeditieDoorbraak zoeken we een doorbraak die een verbetering inhoudt in élk renovatieproces zodat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de (sociale) huurwoningen in Nederland. We delen elke vernieuwing graag.

Onze Challenges

10 lessons learned over de innovatiechallenge

Meer informatie

Wil je meer weten over de Expeditie Doorbraak en onze challenges? Neem dan contact met ons op.