De Omloop en Laan van Chartroise

168 verouderde woningen maken plaats voor 285 nieuwe energiezuinige woningen

Aan De Omloop en Laan van Chartroise in Ondiep vervangen we 168 verouderde woningen. Er komen circa 285 energiezuinige nieuwbouwwoningen voor terug. Deze buurt heeft behoefte aan meer betaalbare woningen met lift.  Met deze nieuwbouw wordt de vernieuwing van de wijk na 15 jaar afgerond.

De nieuwbouw bestaat uit 4 bouwblokken. Bijna allemaal liggen ze aan de Omloop en Laan van Chartroise. De bouwblokken bestaan uit 4 bouwlagen en op het kruispunt Anton Geesinkstraat – Laan van Chartroise – Omloop komen 5 bouwlagen. De nieuwe appartementengebouwen krijgen een collectieve groene binnentuin. Alle appartementen op de begane grond krijgen een tuin aan de voor- en aan de achterkant. Eén van de vier appartementengebouwen (bouwblok 2) bouwen we speciaal voor ouderen. Naast de appartementen bouwen we ook 12 eengezinswoningen aan de Vijgenboomstraat. De eengezinswoningen bestaan uit 2 bouwlagen met een schuine kap.

Type woningen

We bouwen hier circa 285 nieuwe woningen. Dit zijn 2- en 3-kamer appartementen en 12 eengezinswoningen. De woningen zijn verdeeld over 4 bouwblokken. Het woonprogramma staat nog niet definitief vast en kan nog veranderen. Maar in de plannen is nu het volgende woonprogramma opgenomen:

Bouwblok 1:

 • 2-kamerappartementen – 28 stuks - sociale huur
 • 3-kamerappartementen – 33 stuks – sociale huur

Bouwblok 2:

 • 2-kamerappartementen – 28 stuks – sociale huur
 • 3-kamerappartementen – 54 stuks – sociale huur
 • Eengezinswoningen – 12 stuks – midden huur

Bouwblok 3:

 • 3-kamerappartementen – 47 stuks – midden huur
 • Maisonnettes – 5 stuks – midden huur

Bouwblok 4:

 • 2-kamerappartementen – 25 stuks – sociale huur
 • 3-kamerappartementen – 47 stuks – sociale huur
 • Maisonnettes – 6 stuks – maisonnettes

In gesprek met de buurt

In het najaar van 2019 hebben we met drie klankbordgroepen van bewoners uit de buurt gesproken. De informatie die wij van hen kregen is zo goed mogelijk verwerkt in het ontwerp. In november 2020 is ook het ontwerp van de binnentuin voor bouwblok 1 met de achterburen besproken. Dit gaan wij ook doen bij de andere bouwblokken.

Bouwenvelop De Omloop / Laan van Chartroise

In november 2020 is de bouwenvelop voor de Omloop/Laan van Chartroise vastgesteld door de gemeente Utrecht. In de bouwenvelop staat alles waar het project De Omloop aan moet voldoen. De definitieve bouwenvelop kunt u hier vinden. Klik hier voor de bouwenvelop van De Omloop en Laan van Chartoise.

Vervolgstappen

Om de nieuwe woningen te mogen bouwen moet het bestemmingsplan aangepast worden. Het ontwerp bestemmingsplan voor De Omloop en Laan van Chartroise kon van 18 juni 2021 en 29 juli 2021 bekeken worden. Bij de gemeente Utrecht zijn er reacties uit de buurt binnen gekomen op het ontwerp bestemmingsplan. De gemeente is nu bezig om deze reacties te beantwoorden. We hopen dat in december 2021 het bestemmingsplan De Omloop – Laan van Chartroise in de gemeenteraad behandeld wordt voor vaststelling.

Huurprijs

De appartementen van bouwblok 1, 2 en 4 verhuren we volgens sociale huur. In 2020 betekent dat een maximale huurprijs van € 737,14. Daar komen servicekosten bij voor bijvoorbeeld het schoonhouden van de algemene ruimtes en elektra in de algemene ruimtes. Hoeveel dit is weten we nog niet.

De eengezinswoningen van bouwblok 2 en de appartementen van bouwblok 3 verhuren we aan mensen met een middeninkomen.

Aanmelden

Heeft u interesse in een sociale huurwoning? Dan moet u ingeschreven staan bij WoningNet. We verwachten dat de eerste woningen in 2022 aangeboden worden via WoningNet.

Planning

Klik hieronder om de planning te bekijken.

Worden de nieuwe woningen aan De Omloop en Laan van Chartroise hoger?

Worden de nieuwe woningen aan De Omloop en Laan van Chartroise hoger?

Ja, de nieuwe woningen worden iets hoger dan de woningen nu. De bestaande woningen aan De Omloop hebben 3 bouwlagen met een schuin dak. Het hoogste punt, namelijk de top van de schoorsteen, is nu 12,7 meter hoog. De nieuwbouw heeft een plat dak en voor het grootste deel 4 bouwlagen. Deze nieuwe woningen worden maximaal 13 meter hoog bij de entrees. Op de kruising met de Anton Geesinkstraat, komen 5 bouwlagen. De nieuwbouw op deze hoek wordt ongeveer 16 meter hoog.

Aan welke kant krijgen de nieuwe woningen een balkon, leefgalerij en/of tuin?

Aan welke kant krijgen de nieuwe woningen een balkon, leefgalerij en/of tuin?

De galerij zit overal aan de kant van het binnengebied. Vanaf de straat zie je hierdoor geen galerij.

 • Bij bouwblok 1, 3 en 4 zitten de balkons aan de straatkant.
 • Bij bouwblok 2 komt een leefgalerij. Dat betekent dat het balkon van deze woningen grenst aan de galerij. Deze balkons zitten aan de zuidkant, waardoor bewoners zon hebben op hun balkon.
 • Alle woningen op de begane grond krijgen daarnaast nog een tuintje aan de voor- en achterkant van hun woning.

Voor wie is de binnentuin en mag ik daar gebruik van maken als buurtbewoner?

Voor wie is de binnentuin en mag ik daar gebruik van maken als buurtbewoner?

De binnentuinen zijn alleen voor de bewoners van de nieuwbouw. Omwonenden kunnen hierdoor geen gebruik maken van de binnentuin. De binnentuinen worden ook afgesloten voor iedereen die niet in het gebouw woont.

Sluiten de tuinen van de bestaande bewoners aan op de binnentuin?

Sluiten de tuinen van de bestaande bewoners aan op de binnentuin?

Nee, de tuinen van de woningen achter de nieuwbouw sluiten niet aan op de binnentuin. Tussen de binnentuin en de tuinen van de woningen achter komt een brandgang. Hoe de scheiding tussen de bestaande woningen, de brandgang en de binnentuin eruit komt te zien wordt verder uitgewerkt. Per bouwblok stemmen we dit af met de directe achterburen van de nieuwbouw. Een voorbeeld is een lage haag tussen de brandgang en het binnenterrein. De achterburen kunnen hier overheen kijken, zodat ze de binnentuin kunnen zien.

Hoe wordt parkeren opgelost?

Hoe wordt parkeren opgelost?

In de nieuwbouwplannen komen meer parkeerplaatsen dan nodig is. Het parkeerbeleid van de gemeente Utrecht geeft namelijk aan dat er 20-25 nieuwe parkeerplaatsen gemaakt moeten worden. In het ontwerp is rekening gehouden met de volgende aantallen:

 • Deelgebied 1: tussen de 8 en 16 parkeerplaatsen
 • Deelgebied 2: tussen de 11 en 26 parkeerplaatsen
 • Deelgebied 3: tussen de 2 en 11 parkeerplaatsen
 • Deelgebied 4: tussen de 8 en 19 parkeerplaatsen

Dit moet voldoende zijn om parkeeroverlast te voorkomen. De parkeerplaatsen komen op de binnenterreinen.

Wie komen er wonen?

Wie komen er wonen?

Het plan voor De Omloop is voor verschillende groepen mensen.

 • De appartementen zijn voornamelijk twee- en driekamer appartementen. Deze zijn bedoeld voor mensen die alleen of samen wonen.
 • De appartementen van bouwblok 2 zijn specifiek voor ouderen (65+).
 • De twaalf eengezinswoningen zijn daarnaast voor gezinnen in de middenhuur. Dit betekent dat mensen maximaal € 65.000,- per jaar mogen verdienen (in 2020).
 • De appartementen van bouwblok 1, bouwblok 2a en bouwblok 4 zijn voor de sociale huur. Dit betekent dat bewoners gezamenlijk niet meer mogen verdienen dan € 39.055,- per jaar (in 2020). De andere 25 % van de woningen noemen we middenhuur.
 • De appartementen van bouwblok 3 zijn voor de middeninkomens. Dit betekent dat mensen maximaal € 65.000,- per jaar mogen verdienen (in 2020).

Waar kan ik mij aanmelden voor de middenhuurwoningen?

Waar kan ik mij aanmelden voor de middenhuurwoningen?

Voor een middenhuurwoning kunt u zich niet inschrijven. Wel kunnen mensen zich op www.mitrosmiddenhuur.nl onderaan de pagina aanmelden voor de aanbodmail. Zo ontvangt u een bericht op de dag dat er nieuw aanbod is aangemeld. Zodra u dit heeft gedaan, ontvangt u zowel een melding bij een nieuw aanbod van een middenhuurwoning als van een vrije sector woning.

Wanneer starten jullie met het bouw- en sloopwerk? Hoelang gaat het duren?

Wanneer starten jullie met het bouw- en sloopwerk? Hoelang gaat het duren?

De start van het bouw- en sloopwerk verschilt per bouwblok. We starten met bouwblok 1. Dit blok wordt medio 2021 gesloopt. De nieuwbouw van dit blok start begin 2022. Dit is de planning voor de andere bouwblokken:

 • 2022: start met sloop- en bouw van bouwblok 2 (appartementen)
 • 2022: start met sloop- en bouw van bouwblok 4
 • 2023: start met sloop- en bouw van bouwblok 3

Als laatste bouwen we de eengezinswoningen van deelgebied 2. Dit gebied wordt door de aannemer gebruikt als opslag voor bouwmaterialen. 

Waar kan ik terecht met ideeën of vragen over de ontwikkeling?

Waar kan ik terecht met ideeën of vragen over de ontwikkeling?

Voor ideeën of vragen over de plannen kunt u mailen naar omloop@mitros.nl.

Hoe worden wij als buurtbewoners betrokken bij het vervolgproces?

Hoe worden wij als buurtbewoners betrokken bij het vervolgproces?

We blijven iedereen informeren via de website www.mitros.nl/omloop, via de nieuwsbrieven en wijkberichten. We stemmen het voorlopige ontwerp van de binnentuin af met de directe achterburen. Daarnaast overleggen we samen met de aannemer en met buurtbewoners van bouwblok 1 voordat de sloop- en nieuwbouw begint. We bespreken dan onderwerpen zoals sloopoverlast, veiligheid en de inrichting van het bouwterrein. Dit doen we later ook voor de andere blokken.

Waar en wanneer kan ik bezwaar maken?

Waar en wanneer kan ik bezwaar maken?

U heeft verschillende mogelijkheden om te reageren als u de plannen liever anders ziet.

 • Juni/Juli 2021 (6 weken de tijd, gemeente Utrecht)
  Mitros heeft in december 2020 een verzoek tot wijziging bestemmingsplan aangevraagd bij de gemeente Utrecht. Het ontwerp bestemmingsplan voor De Omloop en Laan van Chartroise kon van 18 juni 2021 en 29 juli 2021 bekeken worden. Bij de gemeente Utrecht zijn er reacties uit de buurt binnen gekomen op het ontwerp bestemmingsplan. De gemeente is nu bezig om deze reacties te beantwoorden. We hopen dat in december 2021 het bestemmingsplan De Omloop – Laan van Chartroise in de gemeenteraad behandeld wordt voor vaststelling. Voor meer informatie zie deze website.

 • Juni/Juli 2021 (6 weken de tijd, gemeente Utrecht)
  Ook kunt u reageren als de omgevingsvergunning per bouwblok aangevraagd wordt. In december heeft Mitros de omgevingsvergunning voor bouwblok 1 aangevraagd. Met deze vergunning krijgt Mitros toestemming van de gemeente om te bouwen. De omgevingsvergunning voor bouwblok 1 kon van 18 juni 2021 en 29 juli 2021 bekeken worden. De omgevingsvergunning voor de andere bouwblokken kunt u op een later moment bekijken bij de gemeente Utrecht. Wij vertellen dit vooraf nog in een nieuwsbrief.

Heeft het coronavirus invloed op de plannen voor De Omloop?

Heeft het coronavirus invloed op de plannen voor De Omloop?

Dat weten we nog niet precies. Bijvoorbeeld een informatieavond voor de buurt kan nu door het coronavirus niet. De precieze invloed van het virus op de bouwplaats is nog niet bekend. Misschien dat dit kan zorgen voor een kleine vertraging.

Hoe zeker zijn de sloop- en nieuwbouwplannen voor De Omloop?

Hoe zeker zijn de sloop- en nieuwbouwplannen voor De Omloop?

De plannen zijn helemaal zeker als:

 • Het bestemmingsplan van de gemeente is aangepast
 • Wij de vergunning hebben gekregen voor de nieuwbouw.

Dit is beide nu nog niet het geval. Hierdoor kunnen de plannen voor De Omloop nog veranderen. Het ontwerp van de architect voor bouwblok 2, 3 en 4 is ook nog een voorlopig ontwerp. Bij de omgevingsvergunning wordt het ontwerp nog getoetst aan alle wettelijke eisen, zoals geluid, brandveiligheid, daglicht, etc. Het kan zijn dat hierdoor het ontwerp ook nog wat verandert.

Nieuwsitem Ondiep TV

Nieuwsitem Ondiep TV
Bert van Lienden van Ondiep TV verdiepte zich in de geplande standvernieuwing aan de Omloop en Laan van Chartroise, die eind van dit jaar begint. De huidige bebouwing wijkt voor appartementen. Doel is doorstroming en voor meer mensen een huis in de wijk. Er is aandacht voor duurzaamheid, circulariteit, maar ook voor stof- en geluidhinder.