Lomanlaan 103 - 105

De vraag naar huurwoningen in Utrecht is groot en stijgt nog steeds. Daarom willen wij de gebouwen aan de Lomanlaan 103-105, ook bekend als De Zusters, in de wijk Transwijk slopen. Daarna kunnen we hier ongeveer 215 nieuwe huurappartementen voor terugbouwen. De voormalige kantoorgebouwen maken plaats voor twee moderne woontorens in een groene omgeving. Dit nieuwe gebied vormt straks een open en groene verbinding tussen de woonwijken en park Transwijk.

Waarom sloop en nieuwbouw?

De bestaande gebouwen waren kantoren die zijn omgebouwd tot woningen. Dat is niet ideaal. De woningen zijn klein, hebben geen balkon en de panden raken verouderd. Daarom willen we de bestaande gebouwen vervangen door nieuwbouw. Met meer en betere woningen die voldoen aan de eisen van deze tijd: energiezuinig en comfortabel. Zo kunnen onze huurders weer jarenlang prettig wonen.

Bijna dubbel aantal nieuwe woningen

Door hoger te bouwen, kunnen we bijna twee keer zoveel woningen kwijt. Nu zijn er in De Zusters 123 huurwoningen, waarvan 91 regulier verhuurd. Daarnaast wonen er jongeren via Stichting Veste en is kinderdagverblijf De Oase hier gevestigd. In de nieuwbouw komen hier straks ongeveer 215 appartementen voor reguliere huurders van Mitros voor terug.

Ontmoeten in het groen

De nieuwbouw markeert straks de entree naar het park. Op de begane grond komt ruimte voor horeca. En de parkachtige inrichting rondom de gebouwen zorgt voor een natuurlijke overgang tussen het park en de wijken Transwijk en Kanaleneiland. Zo worden het groene entreegebied en het park meer onderdeel van de buurt.

De bouwenvelop is vastgesteld

Op 13 juli 2021 heeft de gemeente Utrecht de bouwenvelop voor het nieuwbouwplan aan de Lomanlaan vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden voor de nieuwbouw. Er zijn veel reacties geweest uit de buurt op onder andere de hoogte, het verkeer, horeca en bezonning. De gemeente heeft deze reacties meegenomen in haar besluitvorming. Via www.utrecht.nl/lomanlaan komt u terecht op de gemeentepagina waarop het besluit is gepubliceerd.

We starten met de sloop van het bestaande pand vanaf maart 2022

Sloopbedrijf Boverhof is gestart met de voorbereiding van de sloop. Wij slopen omdat we de woningen niet meer op een goede manier kunnen blijven verhuren. Het pand is leeg en er wonen geen bewoners meer in de torens.

Sloop

Op 2 maart startte de voorbereiding en aansluitend de sloop van de torens aan Lomanlaan 103-105. De sloop wordt uitgevoerd door sloopbedrijf Boverhoff.

Meer informatie en aangepaste planning

In dit document van het sloopbedrijf vindt u informatie over het verkeersplan, route van het bouwverkeer en de planning. Deze planning is helaas niet up to date.

De sloop duurt helaas langer dan verwacht. Het strippen (inpandig slopen) van de verdiepingen is nog in volle gang. De start van de sloop van de woontorens vertraagt daardoor ook. Voor de zomerstop worden er geen grote (High Reach) sloopkranen neergezet. In de loop van september 2022 hopen wij een aangepaste planning te kunnen geven.

Verwijdering van asbest

De verwijdering van asbest vormt voor u geen risico. Op het bouwterrein ziet u soms mensen in beschermende kleding. Dit is voor de veiligheid tijdens verwijderen van asbest. U loopt daarbij geen gevaar. We verwijderen het asbest zo zorgvuldig mogelijk en volgens de richtlijnen. Alle benodigde veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Werktijden sloopbedrijf Boverhoff

Het bedrijf werkt tussen 07:00 en 17:00 uur. Tussen die tijdstippen kunt u mogelijk (verkeers)hinder en geluidsoverlast verwachten. Wij doen ons best om overlast zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen dit helaas niet voorkomen. Tijdens de demontage verwachten we 1 of 2 vrachtwagenbewegingen per dag en tijdens de machinale sloop zo’n 4 vrachtwagens. Daarnaast kunt u overlast ervaren door geluid, trilling en stof. Sloper Boverhoff probeert dit zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast weet Boverhoff dat de Lomanlaan een belangrijke verkeersweg is.

Verkeersroute en toegankelijkheid

De weg is onder andere belangrijk voor de woningen aan de Willem Pieter van Dijklaan. De Lomanlaan zelf blijft tijdens de sloop en bouw open. Boverhoff zal er dan ook alles aan doen om te voorkomen dat deze verkeersroute gehinderd wordt. Wanneer er tijdelijke maatregelen nodig om de verkeersstroom te bewaken worden de betrokken bewoners hierover geïnformeerd.

Materialen worden aangevoerd via de Lomanlaan en afgevoerd via de Lanslaan, zie afbeelding. Tijdens de eerste fase van de sloop staat het hekwerk tegen de erfgrens van de Lomanlaan. Vanaf de tweede fase van de sloop (de machinale sloop) komt het hekwerk deels op de parkeerplaatsen te staan om de veiligheid te kunnen garanderen. Uitgangspunt is dat de Lomanlaan vrij moet zijn voor de achterliggende woningen aan de Willem Pieter van Dijllaan.

Mozaïeken kunstwerk

Het mozaïeken kunstwerk dat in de Lomanlaan hing is gedemonteerd. Het kunstwerk is ingepakt en ligt veilig opgeslagen, zie onderstaande afbeeldingen. In de nieuwbouw krijgt het kunstwerk weer een mooie plek.

Houd deze pagina in de gaten

Op deze webpagina houden wij u de komende maanden op de hoogte over de sloop We nodigen u uit om de webpagina regelmatig te bekijken.

Contact en vragen

U kunt met vragen en meldingen over de sloop terecht bij info@boverhoff.nl of bel naar 0578-693136. Mail voor vragen aan Mitros over het project naar lomanlaan@mitros.nl.

Planning en proces

We zijn gestart met de sloop

Op 2 maart 2022 startte sloopbedrijf Boverhoff met de sloop van de twee torens. Meer informatie over de sloop vindt u onder het tabblad Sloop.

Formele inspraak bij gemeente Utrecht

Er zijn verschillende momenten van formele inspraak bij de gemeente. De bouwenvelop is vastgesteld. De volgende stap is dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. De nieuwbouwplannen passen niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente heeft een ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan, vindt u op www.utrecht.nl/lomanlaan.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de aanvragen voor vergunningen in uw wijk of voor de omgevingsvergunning voor de Lomanlaan 103-105? Dan kunt u zich hier aanmelden op meldingen per e-mail.

Planning

Deze planning is onder voorbehoud.

November 2020    Huidige huurders krijgen urgentie (voorrang): zij hebben een jaar de tijd om te verhuizen
Voorjaar 2021 Mitros selecteert een aannemer en werkt de plannen verder uit
Begin 2021 Inspraak bouwenvelop
Juli 2021 Bouwenvelop vastgesteld
Maart 2022  Gebouw leeg en start sloop
April en mei 2022 Aanvraag, inspraak en collegebesluit over de bestemmingsplan wijziging en de omgevingsvergunning
2022 Aanvraag en inspraak omgevingsvergunning
2026 Oplevering nieuwe woningen

Vraag en antwoord

Hoe gaat de sloop in zijn werk?

Hoe gaat de sloop in zijn werk?

Sloopbedrijf Boverhoff voert de sloop uit. Voor de sloop hebben we een veiligheidsplan opgesteld (sloopmelding). Wanneer de gemeente dit goedkeurt kunnen we de werkzaamheden uitvoeren. We demonteren bruikbare materialen uit de panden. Daarna slopen we het pand van binnen tot het betongeraamte. Als dit klaar is komt er een mobiele sloopkraan die het gebouw naar beneden knipt. Dat laatste noemen we de machinale sloop. Door deze sloopmethode wordt er voorzichtig en gecontroleerd gesloopt. Het vrijkomende puin voeren we af in containers.

Hoe gaat verwijderen van asbest in zijn werk?

Hoe gaat verwijderen van asbest in zijn werk?

Uit onderzoek blijkt dat uit de panden van de Lomanlaan asbest verwijderd moet worden. Deze werkzaamheden zijn gemeld bij de gemeente. Het asbest wordt vakkundig en volgens het procescertificaat asbestverwijdering verwijderd. Het asbest wordt dubbelzijdig verpakt en vervolgens afgevoerd naar een erkende stortlocatie. Door deze specialistische werkwijze worden de werkzaamheden veilig en zonder gevaar voor de omgeving uitgevoerd. U kunt soms wel medewerkers in witte pakken zien op het project, maar dit is voor hun eigen veiligheid en volgens de veiligheidsvoorschriften.

Hoe zit het met wegafzetting en verkeer voor de sloop?

Hoe zit het met wegafzetting en verkeer voor de sloop?

We schermen het terrein af met bouwhekken. De Lomanlaan zal bereikbaar blijven tijdens de sloop en de bouw. Wel kan het voorkomen dat een vrachtwagen tijdelijk stil staat om toegang te krijgen tot het terrein. In dat geval vragen wij u om even geduld te hebben of deze voorzichtig te passeren.

Tijdens de machinale sloop zal een deel van de stoep en (de parkeerplaatsen parallel) aan de Lomanlaan moeten worden afgezet. We verwachten dat dit in mei is. Materialen voeren we aan via de Lomanlaan. We voeren materiaal af via de Lanslaan.

Hoe lang duren de sloopwerkzaamheden?

Hoe lang duren de sloopwerkzaamheden?

De werkzaamheden duren van maart tot oktober 2022. We werken eerst vooral in het pand. De sloop van de buitenkant met sloopkranen start in mei/juni 2022. Dit noemen we ook wel machinale sloop.

Kan ik overlast ervaren?

Kan ik overlast ervaren?

Het kan zijn dat u last heeft van de werkzaamheden. Dat is helaas niet te voorkomen. Wij doen er zo veel mogelijk aan om dit te beperken.
We houden het pand zo lang mogelijk gesloten tijdens de demontage en sloopwerkzaamheden binnen het gebouw. Bij de sloop van de buitenkant creëren we een puinbed om de trilling te minimaliseren. Ook sproeien we water om stofoverlast te voorkomen. Ervaart u overlast? Meld het bij Sloopbedrijf Boverhoff via info@boverhoff.nl of bel naar 0578-693136. Dan kijken we samen hoe we dit kunnen oplossen of minimaliseren.

Bij wie kan ik terecht met vragen over sloop?

Bij wie kan ik terecht met vragen over sloop?

Voor vragen en-/ of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@boverhoff.nl en/of 0578-693136 onder vermelding van “sloop Lomanlaan Utrecht”

Ook bent u welkom op de doorloopavond op 14 maart tussen 17:00 en 19:00 aan de Lomanlaan 103-105.

Waarom worden de bestaande gebouwen gesloopt?

Waarom worden de bestaande gebouwen gesloopt?

De bestaande gebouwen zijn van oorsprong kantoren die omgebouwd zijn tot woningen. Dat vinden wij niet ideaal. Ook zijn de woningen klein, hebben ze geen buitenruimte en raken de gebouwen verouderd. Mitros wil voor haar huurders betere woningen die passen bij de wooneisen van deze tijd: comfortabel en energiezuinig. Ook willen we meer woningen kunnen aanbieden. Dat kan door te slopen en daarna meer nieuwe appartementen terug te bouwen.

Wie komen er straks wonen in de nieuwe woningen?

Wie komen er straks wonen in de nieuwe woningen?

Het merendeel van de woningen (75%) wordt verhuurd in de sociale huur. De huurprijs is € 619,01 en € 737,14 per maand (prijspeil 2020). De rest van de woningen wordt verhuurd in de middenhuur (geliberaliseerd) met een huurprijs tot max. € 1.000.

Ik wil graag wonen in de nieuwe woningen aan de Lomanlaan. Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

Ik wil graag wonen in de nieuwe woningen aan de Lomanlaan. Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

De sociale huurwoningen worden verhuurd via WoningNet. Reageren op deze woningen kan nu nog niet. We verwachten dat de woningen ongeveer een half jaar voor oplevering in 2025 worden aangeboden. De middenhuurwoningen verhuurt Mitros zelf via www.mitrosmiddenhuur.nl. Ook deze woningen worden ongeveer een half jaar voor oplevering aangeboden.

Wordt het groen rondom de nieuwbouw openbaar toegankelijk?

Wordt het groen rondom de nieuwbouw openbaar toegankelijk?

Hierover zijn de gemeente en Mitros nog in gesprek, omdat het gebied goed te beheren en leefbaar moet zijn. Het wordt in ieder geval groen ingericht.

Worden de gebouwen hoger dan de gebouwen die er nu staan?

Worden de gebouwen hoger dan de gebouwen die er nu staan?

Ja, de nieuwe gebouwen krijgen 14 en 16 verdiepingen. Nu zijn dat er 10 en 8 verdiepingen.

Wat betekent de hoogte voor de zon en schaduw in mijn tuin of op mijn balkon?

Wat betekent de hoogte voor de zon en schaduw in mijn tuin of op mijn balkon?

Dat hangt af van de plek waar u woont. U kunt hier zien hoe de schaduw in de zomer en de winter valt. 

Wie besluit er over de plannen? En wanneer?

Wie besluit er over de plannen? En wanneer?

Er zijn verschillende momenten waarop Mitros en de gemeente besluiten nemen:

De directie en de Raad van Commissarissen van Mitros hebben in september 2020 een besluit over de investering in dit nieuwbouwproject. In 2022 moeten zij nog besluiten over de opdracht aan de aannemer.

De bewoners hebben in 2020 ingestemd met het plan.

Tot slot nemen het college van B&W en de gemeenteraad een besluit over: de bouwenvelop (juli 2021), de bestemmingsplan wijziging (2022) en de omgevingsvergunning (2022).

Is inspraak mogelijk ten aanzien van de nieuwbouwplannen?

Is inspraak mogelijk ten aanzien van de nieuwbouwplannen?

Er zijn verschillende momenten van formele inspraak bij de gemeente. De bouwenvelop is vastgesteld. De volgende stap is dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. De nieuwbouwplannen passen niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente heeft een ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw opgesteld. Inspraak over het bestemmingsplan is mogelijk. Dit hoort u tijdig via een wijkbericht dat huis aan huis wordt verspreid. U heeft dan 6 weken de tijd om te reageren. De gemeente organiseert een aparte inloopavond om uw vragen te beantwoorden.

Ook voor de omgevingsvergunning is inspraak mogelijk. Dit hoort u via een wijkbericht dat huis aan huis wordt verspreid of via deze pagina op de website van de gemeente Utrecht.

Wilt u op de hoogte blijven van de aanvragen voor vergunningen in uw wijk of voor de omgevingsvergunning voor de Lomanlaan 103-105? Dan kunt u zich hier abonneren op meldingen per e-mail. Hier staat ook aangegeven hoe u een zienswijze kunt indienen (inspraak).

In de nieuwbouw komen meer woningen. Betekent dat ook meer verkeer in de wijk?

In de nieuwbouw komen meer woningen. Betekent dat ook meer verkeer in de wijk?

Het aantal verkeersbewegingen is afhankelijk van het aantal woningen en het autobezit. Wij proberen (nieuwe) bewoners zo veel mogelijk te stimuleren om de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Maar het is niet 100 procent te voorkomen dat er bij meer woningen meer verkeer komt. 

Wordt er betaald parkeren ingevoerd in de wijk, en zo ja wanneer?

Wordt er betaald parkeren ingevoerd in de wijk, en zo ja wanneer?

Om te voorkomen dat er door de Merwedekanaalzone extra parkeerdruk ontstaat in omliggende wijken, onderzoekt de gemeente welke maatregelen mogelijk zijn. Betaald parkeren in omliggende wijken - waaronder Transwijk - kan een oplossing zijn. 

Wanneer begint de bouw en hoe lang duurt dit?

Wanneer begint de bouw en hoe lang duurt dit?

We weten nu nog niet precies wanneer de bouw begint, en hoe lang het duurt. We verwachten na de sloop in 2022 te kunnen starten met bouwen in 2023 en streven ernaar dat de nieuwe woningen eind 2025 klaar zijn.

Waar betaalt Mitros deze nieuwbouw van?

Waar betaalt Mitros deze nieuwbouw van?

Mitros financiert haar investeringen uit de huur- en verkoopopbrengsten. Hier gaan de kosten van de eigen organisatie nog van af. Waar nodig vult Mitros dit aan met externe financiering (leningen).

Ik heb een andere vraag of opmerking.

Ik heb een andere vraag of opmerking.

U kunt uw vraag stellen door te mailen naar lomanlaan@mitros.nl. Wij zorgen ervoor dat u binnen tien werkdagen een reactie krijgt.

Nieuwbouw

Twee woontorens

De nieuwbouw bestaat uit twee woontorens van 14 en 16 verdiepingen hoog, dat is hoger dan de 8 en 10 verdiepingen nu. De woontorens liggen in een groene omgeving tussen woonbuurten en park Transwijk. De maximale hoogte van de torens is bekend: de noordelijke toren wordt 16 lagen (ca. 50 meter), de zuidelijke toren wordt 14 lagen (ca. 45 meter). Hoe de gebouwen eruit komen te zien, is nu nog niet bekend. Wel vinden we het belangrijk dat de woontorens een aantrekkelijk markeringspunt vormen van de entree naar het park. Mooie nieuwbouw is een verbetering voor deze unieke plek aan de rand het park.

Wonen en ontmoeten

De woontorens zijn straks hoger dan De Zusters nu. Hierdoor is het mogelijk om circa 215 appartementen terug te bouwen. Dat is bijna twee keer zo veel als de 123 appartementen nu. Op de begane grond is ruimte gereserveerd voor horeca . Onder de torens komt een ondergrondse parkeerkelder voor auto’s en fietsen. Op het dak van de parkeergarage komt veel groen.

Centrale plek voor glasmozaïek

Het glasmozaïek "Van de wieg tot het graf" krijgt opnieuw een plek op de begane grond. Kunstenaar Nicolaas Wijnberg maakte het kunstwerk in 1969 voor de artsenfederatie KNMG. Het glasmozaïek van vijftien meter lang en vijf meter hoog hing eerst aan de buitenmuur van het voormalige KNMG-gebouw. Door de bouw van de tweede toren werd deze buitenmuur een muur aan de binnenkant van het gebouw. Het kunstwerk is inmiddels gedemonteerd en veilig opgeslagen.

Klimaatvriendelijk en duurzaam

We houden graag rekening met het milieu en klimaat. Daarom willen we energiezuinige nieuwbouw. Door goed te isoleren, is minder energie nodig voor het verwarmen van de woning. Dit scheelt voor de huurders ook in de portemonnee. Voor het bouwen kijken we naast nieuwe bouwmaterialen naar gerecyclede materialen. Op de daken komen zonnepanelen te liggen. En voor buiten denken we aan waterdoorlatende paden en het opvangen en afvoeren van regenwater. Zo dragen we bij aan een beter milieu.

Zon en schaduw

Door de hoogte van de torens kan in de directe omgeving meer schaduw zijn. Er is onderzoek gedaan naar de effecten hiervan op de tuinen en balkons van woningen in de buurt. In een schaduwstudie van architectenbureau De Zwarte Hond is te zien hoe ver de schaduw komt in de zomer en winter. Er is ook een bezonningsstudie uitgevoerd waarin meer gedetailleerd is gekeken naar schaduwval op gevels en tuinen in de omgeving. De samenvatting kunt u hier lezen. Het uitgebreide rapport kunt u opvragen door te mailen naar lomanlaan@mitros.nl.


 

De appartementen

Sociale huur en vrije sector

We vinden het belangrijk dat iedereen in Utrecht betaalbaar kan wonen. In de nieuwbouw komen 215 huurappartementen, bedoeld voor starters en 1- en 2-persoonshuishoudens. Het merendeel (75%) is bestemd voor sociale huur, het overige deel voor verhuur in de vrije sector (middenhuur).

appartementen met 52-73

Het gaat om twee- en driekamerappartementen, met een woonoppervlak van 52-73 en een eigen balkon. Bekijk hier de plattegronden. De huurprijzen voor sociale huur variëren tussen € 633,25 en € 763,47 per maand (prijspeil 2022). Voor middenhuur is de maximale huurprijs € 1.004. De woningen voldoen straks aan de wooneisen van deze tijd. Dat betekent duurzaam, comfortabel en energiezuinig.

Wilt u hier wonen?

De sociale huurwoningen worden verhuurd via WoningNet. Reageren op deze woningen kan nu nog niet. We verwachten dat de woningen ongeveer een half jaar voor oplevering in 2024 worden aangeboden. De middenhuurwoningen verhuurt Mitros zelf via www.mitrosmiddenhuur.nl. Ook deze woningen worden ongeveer een half jaar voor oplevering aangeboden.

Park Transwijk 1965. Ontworpen door de Utrechtse afdeling Plantsoenen, met B.J. Galjaard als hoofdontwerper.

Ontmoeten in het park

Park Transwijk is een goed voorbeeld van een park uit de naoorlogse stedenbouw. Het is in de jaren 50 ontworpen als een groot recreatiepark voor heel Kanaleneiland. In het park waren tennisbanen, een rozentuin, speelweiden, terrassen en een (door Esso gesponseerde) verkeerstuin. In de loop der jaren zijn oorspronkelijke voorzieningen verdwenen, zoals de tennisbanen, andere zijn ervoor teruggekomen.

In het oorspronkelijke ontwerp bevond de hoofdingang zich bij de voormalige tennisbanen. De bezoeker kwam direct in het sierlijke middendeel van het park terecht. Het was de bedoeling hier een theehuis te bouwen, maar er werd geen goede exploitant gevonden en de bouw werd afgeblazen. Tijdens de nieuwbouw aan de Willem Pieter van Dijllaan, Lomanlaan en Westdijklaan in 2002 is deze toegang vervallen. In plaats daarvan zijn meerdere toegangen aangelegd, zoals aan de Koeriersterlaan.

De nieuwe woontorens en een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers markeren straks een nieuwe entree op de oorspronkelijke plek naar het park. Op de begane grond van de nieuwbouw komt ruimte voor horeca. De groene inrichting rondom sluit aan op de groene oevers van de singel, en zorgt voor een natuurlijke overgang tussen het park en Transwijk. Zo wordt dit gebied samen met het water en het park meer onderdeel van de buurt. En een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Groen en gezond

Groen is steeds belangrijker voor een prettig en gezond leven in de stad. Dat geldt voor mens en voor dier. Een nieuwe brug voor voetgangers en fietsers maakt het park makkelijk bereikbaar voor de buurt. Buurtbewoners kunnen hier straks koffiedrinken aan de waterkant of picknicken in het gras. Vogels en insecten krijgen meer leefruimte aan de ecologische oever van de singel.

Parkeren

Hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn voor de nieuwbouw, is afhankelijk van het aantal woningen en het autobezit. Onder de woontorens is ruimte voor een ondergrondse parkeergarage met een grote fietsenstalling. Bewoners van de nieuwbouw kunnen gebruikmaken van een aantal deelauto’s. Ook proberen we zo veel mogelijk te stimuleren dat de bewoners de fiets of het openbaar vervoer nemen.

Daarnaast wordt ook in de omgeving gebouwd, in de Merwedekanaalzone. Om te voorkomen dat er door de komst van de Merwedekanaalzone parkeerproblemen ontstaan in omliggende wijken - waaronder Transwijk - onderzoekt de gemeente nu al hoe parkeeroverlast in deze wijken kan worden voorkomen. Betaald parkeren kan een oplossing zijn. 

Verkeer

Doordat we de nieuwe bewoners stimuleren te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken, proberen we een toename van het autoverkeer tegen te gaan. Maar het is niet 100 procent te voorkomen dat er bij meer woningen meer verkeer komt. Het fietsverkeer zal door deze stimulans toenemen.

Andere nieuwbouwplannen

Het bedrijventerrein langs het Merwedekanaal verandert de komende jaren in een nieuwe stadswijk: de Merwedekanaalzone. In Merwede, het gedeelte tussen de Europalaan, de Beneluxlaan, het kanaal en de Koningin Wilhelminalaan, komen de meeste woningen. Merwede wordt een autovrije, groene stadswijk met zo’n 4.000 tot 6.000 woningen, winkels, scholen en horeca. Er komen verschillende nieuwe fiets- en wandelroutes, onder meer voor verbindingen tussen Merwede, Kanaleneiland en Park Transwijk. De nieuwe brug bij de Lomanlaan maakt hier onderdeel van uit. Meer informatie over de Merwedekanaalzone vindt u hier.

Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Voor Kanaleneiland en Transwijk maakt de gemeente een omgevingsvisie. De gemeente kijkt daarin naar thema’s als verkeersveiligheid, groen in de wijk, een gezond leefklimaat en onderzoekt ook aan welke woningen behoefte is. Met deze omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk wil de gemeente samen met woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros onderzoeken hoe de leefbaarheid in de wijk verder kan worden verbeterd. Dat doen we uiteraard niet alleen. Bewoners, ondernemers, instellingen en andere partijen werken met de gemeente en de woningcorporaties samen aan dit plan voor de toekomst. Wilt u op de hoogte blijven of meedenken over de omgevingsvisie? Lees dan hier verder.