Thomas à Kempisplantsoen

Betaalbare mix van huurwoningen
Het Thomas á Kempisplantsoen gaat er straks anders uit zien. De Westelijke Stadsboulevard zal om het Thomas á Kempisplantsoen heen gaan lopen. Hierdoor komt plaats voor een groene openbare ruimte vanaf de Thomas à Kempisweg tot aan de Vleutenseweg. Hier komen twee woongebouwen: één gebouw van Portaal en één gebouw van Mitros. Mitros en Portaal verhuren hier straks ongeveer 350 appartementen. We bouwen hier Bijna Energie Neutrale (BENG)-woningen. Dit wil zeggen dat het duurzame, goed geïsoleerde en zeer energiezuinige woningen zijn. De woningen worden gasloos.

Er komen sociale huurwoningen en middenhuurwoningen. Hierdoor ontstaat er een mix aan woningtypen en is het voor iedereen een aantrekkelijke plek om te wonen. Daarnaast ontwikkelen zowel Mitros als Portaal een woonprogramma voor gemengd of begeleid wonen. Kijk voor het gemengd wonenconcept van de Majella Groep op de website van Portaal.

Huurprijzen
De sociale huurappartementen hebben een huurprijs van maximaal €763,47 (prijspeil 2022). Daar komen nog servicekosten bij voor bijvoorbeeld het schoonhouden van de algemene ruimtes en elektra in de algemene ruimtes. Hoeveel dit is weten we nog niet. De middenhuur appartementen hebben een huurprijs vanaf € 763,47 exclusief servicekosten.

Inschrijven via WoningNet
Heeft u interesse in een sociale huurwoning? Dan moet u ingeschreven staan bij WoningNet. De woningen van Mitros en Portaal worden via WoningNet beschikbaar gesteld.

De plannen aan het Thomas à Kempisplantsoen zijn tot stand gekomen dankzij een participatieproces met bewoners en omwonenden. In drie participatierondes zijn we van dromen en uitgangspunten tot een voorkeursmodel gekomen. Dit is uiteindelijk vastgelegd in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE).

Proces
Het participatieproces om tot een voorlopig ontwerp te komen is afgerond. In februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Stedenbouwkundige Programma van Eisen (SPvE) van de twee gebouwen. Hierin staan de uitgangspunten voor het maken van het ontwerp voor de nieuwe woongebouwen aan de Thomas à Kempis. Op basis daarvan is een Voorlopig Ontwerp gemaakt. U leest hier meer over in de nieuwsbrief op het tabblad 'Documenten'

Planning
Als alles volgens planning verloopt starten we in 2023 met de sloop van de huidige gebouwen. In 2025 is de nieuwbouw dan afgerond en kunnen de nieuwe huurders hun intrek nemen. De woningen worden ongeveer een half jaar voor oplevering op WoningNet aangeboden. U kunt meer lezen over het project op de website van Gemeente Utrecht.

Planning ontwerp openbare ruimte
De gemeente Utrecht, Mitros en Portaal werken samen aan de openbare ruimte rondom het Thomas á Kempisplantsoen. Omwonenden kunnen meedenken over het ontwerp van het nieuwe buurtpark. De gemeente Utrecht heeft hiervoor meedenkavonden georganiseerd. De eerste stappen voor het ontwerp van het buurtpark zijn inmiddels gezet. Een uitgebreide beschrijving van de doelen en startpunten staan in het Integraal Programma van Eisen (IPvE). Deze ligt tot en met 25 november 2022 ter inzage bij de gemeente. Meer informatie leest u op de website van de gemeente Utrecht.

Planning Westelijke Stadsboulevard
Voor de inrichting van de Westelijke Stadboulevard start de Gemeente Utrecht een participatieproces op. Voor de planning en voor het aanmelden verwijzen wij naar de website van de Gemeente Utrecht.

Vraag en antwoord

Waarom worden de bestaande gebouwen gesloopt?
De huidige woningen voldoen niet meer aan de eisen en wooncomfort van deze tijd. Daarom hebben we besloten om deze woningen te slopen en hier nieuwe appartementen te realiseren die duurzaam en energiezuinig zijn. Bovendien kunnen we op deze manier meer sociale huurappartementen terugbouwen en realiseren we een mix van betaalbare appartementen.

Wie komen er straks wonen in de nieuwe woningen?
Het merendeel van de woningen wordt verhuurd met een sociale huurprijs. Daarnaast is een aantal woningen bestemd voor de middenhuur. Mitros en Portaal werken samen aan deze nieuwbouwontwikkeling. Vanuit beide woningcorporaties is er ook ruimte voor bijzondere woonconcepten.

Verhuren Mitros en Portaal dezelfde woningen? Maakt het uit bij wie ik huur?
Mitros en Portaal realiseren gezamenlijk deze nieuwbouwontwikkeling. De plattegronden en woningtypen kunnen onderling van elkaar verschillen. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, kunt u dit op beide websites vinden. De woningen worden uiteindelijk via WoningNet aangeboden. Het maakt niet uit via welke woningcorporatie u huurt.

Ik wil graag wonen in één van de nieuwe woningen aan het Thomas à Kempisplantsoen. Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?
De sociale huurwoningen worden verhuurd via WoningNet. Reageren op deze woningen kan nu nog niet. We verwachten dat de woningen ongeveer een half jaar voor oplevering in 2025 worden aangeboden. De middenhuurwoningen van Mitros worden aangeboden via www.mitrosmiddenhuur.nl. Ook deze woningen worden ongeveer een half jaar voor oplevering aangeboden.

Hoe wordt het toekomstige park ingericht? Kan ik hierover meedenken?
De ontwikkeling van het park wordt uitgevoerd door de Gemeente Utrecht. De gemeente organiseert hiervoor participatiebijeenkomsten. Wilt u graag meedenken over de invulling? Meld u dan aan via de website van de gemeente. U vindt hier ook meer informatie over de planning en het proces.